กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 4
กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

เนื่องด้วยเครื่อง Server นี้ได้มีการให้บริการข้อมูลมาอย่างยาวนาน และมีเทคโนโลยีด้าน Software ที่เก่าและไม่ปลอดภัย ทั้งนี้จึงมีความจำเป็นต้องปิดตัวลงในวันที่ 30 กันยายน 2560

กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
ภารกิจของกลุ่มงาน
 
อนามัยแม่และเด็ก
สกาวรัตน์ เทพรักษ์
Link ศูนย์เด็กเล็ก
วัยเรียน-เยาวชน
ปราณีต ปานจันทร์
 
วัยทำงาน
จุฑารัตน์ สะธรรมกิจ
Link สถานประกอบการ
วัยสูงอายุ
วิยะดา มาโนช
 
โภชนาการ
จุฑาภรณ์ ชูสมภพ
ออกกำลังกาย
์พัทธนาพร ปาจรียพงษ์
 
อนามัยสิ่งแวดล้อม
นุชรา บุญกนก
 
ิ็ทันตสาธาณสุข
ทพ.วรศักด์ ธินรุ่งโรจน
 
็ข้อมูลเขต
ทพ.ดลฤดี แก้วสวาท
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
สถานที่
วันที่
More +
Web Site CSR-DIW (ความรับผิดชอบต่อสังคม)
สมุทรสาคร
25 พ.ค. 55
Web Site มาตรฐาน HPH Version 2555
สวนผึ้ง ราชบุรี
15 พ.ค. 55
Web Site รวบรวมสถานการณ์น้ำท่วมของเขต 4,5
ศูนย์อนามัยที่ 4
31 ต.ค. 54
ทำนายความเสี่ยงต่อ NCD ใน Framingham Heart Study
ศูนย์อนามัยที่ 4
6 ก.ย. 54
การปรับปรุงภารกิจ/โครงสร้างกระทรวงสาธารณสุข
6 มิ.ย. 54
ประวัติสโมสรเสื่อป่า
ศูนย์อนามัยที่ 4
6 มิ.ย. 54
ผลตรวจ Urine Iodine ของเดือนตุลาคม 2553
ศูนย์อนามัยที่ 4
3 ธ.ค. 53
Best Practice ของการดำเนินงานตามมาตรฐาน HPH Plus
ศูนย์อนามัยที่ 4
9 มิ.ย. 53
ISO 14001 Standard - ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทร
รพร.จอมบึง
27 พ.ค. 53
บันทึกข้อมูลจำนวนรายของการสนับสนุนภาคีเครือข่าย
12 มี.ค. 53
ระบบเฝ้าระวังคุณภาพอากาศ
7 มี.ค. 53
สัมนา เครือข่ายส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม
ฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท บีช ชะอำ
3 มี.ค. 53
กรณีมาบตาพุดกับความก้าวหน้าของ HIA
6 ธ.ค. 52
แผนงบประมาณของกลุ่มพัฒน์ฯ
16 พ.ย. 52
Web Site เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุภาคกลางตะวันตก
15 พ.ย. 52
ประชุม สปสช.เขต 5 เรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ที่ทำการ สปสช.เขต 5
30 ต.ค. 52
ประชุมจัดทำแผนบูรณาการเขต 4,5
เมธาวลัย ชะอำ
1 ต.ค. 52
Teenage Pregnancy
29 ก.ค. 52
     

สถานที่ติดต่อ   429 ถ.ศรีสุริยวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000   โทร 032-310368 ถึง 71  

 
 Counter From 6 May 2008