Untitled Document

คุ้งพยอม อ่อนหวาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุ้งพยอม
ต.คุ้งพยอม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
โทรศัพท์ 032 372719

ข้าวทุกจาน อาหารทุกอย่าง

อย่ากินทิ้งขว้าง เป็นของมีค่า

ผู้คนอดยาก มีมากหนักหนา

สงสารบรรดา เด็กตาดำดำ

เด็กทุกคนนั่งพนมมือไหว้ กล่าวพร้อมกันจากนั้นก็ลงมือรับประทานอาหาร รายการอาหารวันนั้นมีข้าวสวย ผัดผักรวมมิตร และส้มเขียวหวาน 1 ผล
เด็กที่นี่เตรียมรับประทานอาหาร เวลาประมาณ 10.30 น. ครูพี่เลี้ยงและเด็กๆช่วยกันเก็บของเล่นเข้าที่ จากนั้นก็เข้าแถวเกาะเป็นงูเดินตามครูไปที่ห้องรับประทานอาหารซึ่งแยกจากห้องทำกิจกรรม และอยู่ใกล้กับห้องครัว โดยครูพี่เลี้ยงทยอยพาเด็กไปที่ละห้องอย่างเรียบร้อยไม่วุ่นวาย แม้จะหยอกล้อกันบ้างตามปะสาเด็ก บ่งบอกถึงความสามารถของครูพี่เลี้ยงที่สามารถเก็บเด็กได้เป็นอย่างดี
เด็กๆเข้านั่งประจำที่ แบ่งเป็น 4 กลุ่มๆละ 1 โต๊ะ เพื่อให้พี่เลี้ยงประจำห้องได้ดูแลเด็กอย่างเต็มที่ แม่ครัวตักอาหารวางเตรียมไว้แล้ว มีฝาชีเล็กๆสีชมพูครอบแต่ละถาดอย่างเรียบร้อย
เพื่อป้องกันแมลงนำโรค หลังจากพนมมือไหว้ว่าตามครูแล้วก็ลงมือรับประทานอาหาร เด็กๆใช้เวลารับประทานอาหารประมาณ 30 นาที เด็กเกือบทุกคนกินอาหารหมดถาด มีบางคนขอเพิ่ม จากการสังเกตพบว่าเด็ก 82 คน รับประทานอาหารที่แม่ครัวเตรียมไว้หมดหม้อทั้งข้าวทั้งกับ ที่ทึ่งมากๆคือมีเศษอาหารที่เหลือจากการกินน้อยมาก ครูพี่เลี้ยงทุกคนจะคอยดูแลเด็กให้รับประทานอาหารจนหมด และ ให้ความสำคัญกับการรับประทานอาหารของเด็กมาก
เมื่อสอบถามแม่ครัวว่ามีเคล็ดลับในการทำอาหารอย่างไร เด็กๆจึงกินอาหารกันอย่างเอร็ดอร่อย เกลี้ยงถาด ได้รับคำตอบว่า “…….ลูกคนเล็กของหนูอยู่อนุบาล 2 หนูทำอาหารให้ลูกอย่างไรก็จะทำให้เด็กที่นี่อย่างนั้น สูตรอาหารก็จะ
ดัดแปลงไปเรื่อยๆ เช่น แกะสลักผัก เป็นรูปต่างๆ หาผักที่มีสีสัน จะทำให้น่ากิน เห็นเด็กกินได้เยอะ
ได้หมดก็ดีใจ……” แม่ครัวให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเด็ก 82 คน กินข้าวหมดเดือนละ 3 ถัง ซึ่งการทำอาหารให้
ศูนย์เด็กเล็กนั้นเป็นการจ้างเหมาหัวละ 10 บาท ก็ไม่ได้อะไรมากหรอก ข้าวสารก็แพง
ซื้อข้าวอย่างดี(จากการสังเกต)แต่อยากให้เด็กกินเยอะ สำหรับรายการอาหารแม่ครัวจะเป็นคนคิดเอง
แล้วเสนอให้ องค์การบริหารส่วนตำบลทุกเดือน ในเรื่องการกินผักและพฤติกรรมการกินอาหารของเด็กนั้นสร้าง
ความประทับใจแก่ผู้พบเห็นมาก ซึ่งจากการสอบถามกับครูพี่เลี้ยงทราบว่า แรกๆที่เด็กมาอยู่ศูนย์เด็กเล็กก็ไม่ค่อยยอมกินหรอก แต่เมื่อมาอยู่นานวันครูพี่เลี้ยงคะยั้นคะยอ หลอกล่อ ปลอบโยนก็สามารถทำให้เด็กยอมกินด้วยความเอร็ดอร่อยดังที่เห็น และระยะเวลาที่รับประทานก็เหมาะสมคือ ประมาณ 30 นาที
หลังจากรับประทานอาหารเสร็จเด็กๆเดินไปหยิบแปรงสีฟัน แก้วน้ำ ของตนเอง ที่แขวนไว้ตามสัญญาลักษ์ที่ตกลงกันไว้ เช่น มด แมว ชมพู่ เป็นต้น จากนั้นเข้าแถวแต่ละห้องถือแปรงสีฟันไปหาครูพี่เลี้ยงเพื่อรับยาสีฟันแล้วเข้าที่แปรงฟัน ที่อยู่บริเวณใกล้กับที่รับประทานอาหารนั่นเอง ที่แปรงฟันของเด็กๆ เป็นรางน้ำ มีความสูงพอเหมาะที่เด็กสามารถยืนแปรงฟันได้สะดวก มีก๊อกน้ำ มีถังน้ำที่ตั้งรองน้ำที่ก๊อกไว้ ให้เด็กใช้แก้วตักน้ำจากถังน้ำแทนการรอจากก๊อกน้ำโดยตรง ซึ่งดูแล้วก็สะดวกดี ไม่เปลืองน้ำ ก๊อกน้ำก็ไม่ต้องมีเท่าจำนวนเด็ก มีกระจกส่องหน้าติดอยู่ที่ผนัง แปรงฟันเสร็จเด็กก็ส่องกระจก ล้างหน้าล้างตาแล้วก็กลับเข้าห้องเพื่อเตรียมนอน บางห้องครูพี่เลี้ยงก็เล่านิทาน สวดมนต์
แล้วก็นอน จากการสังเกตแต่ละขั้นตอนเป็นไปอย่างเรียบร้อย ไม่เออะอะ วุ่นวายครูพี่เลี้ยงบอกว่าเด็กที่นี่จะนอนหลับนานมาก คงเป็นเพราะรับประทานอาหารอิ่มจึงทำให้หลับได้นาน จะตื่นก็ประมาณ บ่าย
2 โมง พอตื่นนอนพี่เลี้ยงบอกว่าจะมีนมจืดให้อีก 1 ถุงก่อนกลับบ้าน (เสียดายไม่ได้อยู่รอจนเด็กตื่นนอนแล้วกลับบ้าน)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุ้งพยอม ตั้งอยู่ที่ หมู่ 3 ต.คุ้งพยอม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี โทรศัพท์ 032 372719 อยู่ในบริเวณรั้วด้านหลังของวัดโพธ์บัลลังก์ เคยได้รับรางวัลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอ่อนหวาน ปี 2550 จากการประกวดของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ซึ่งการประกวดในครั้งนั้นมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มาจากการคัดเลือกของอำเภอต่าๆดังนี้
อำเภอเมือง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขางู
อำเภอบ้านโป่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุ้งพยอม
อำเภอโพธาราม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองโพธาราม
อำเภอดำเนินสะดวก ศูนย์อบรมเด็กก่อนวัยเรียนวัดอมรญาติสมาคม
อำเภอบางแพ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนพรม
อำเภอปากท่อ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านอ่างหิน
อำเภอวัดเพลง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางนางสูญ(ปฐมโพธิ์บุญ)
อำเภอจอมบึง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแก้มอ้น
อำเภอสวนผึ้ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสวนผ
ึ้ง
อำเภอบ้านคา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดช่องลาภ

ครูพี่เลี้ยงเล่าให้ฟังว่าก่อนเข้าร่วมโครงการศูนย์เด็กเล็กอ่อนหวานนั้นจะมีแผง
หรือรถเข็นขายขนมกรุบกรอบ น้ำอัดลมตั้งอยู่ที่ประตูหน้าวัดเพื่อขายให้
กับเด็กๆเวลามาเรียนหรือเลิกเรียน แต่เมื่อทางครูพี่เลี้ยงขอร้อง ขอความเห็นใจ
และอธิบายถึงเหตุผลให้พ่อค้า แม่ขายได้เข้าใจ ก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี
จนเลิกขายไปในที่สุด สำหรับเรื่องเด็กติดนมขวดแรกๆก็มีอยู่บ้าง ทางศูนย์ฯก็จะยินยอมให้เด็กนำขวดนมมาได้ประมาณ 2 สัปดาห์ หลังจากนั้นหากเด็กยังนำนมมาจากบ้านก็ขอให้เป็นนมจืดและดูดจากกล่องนมเลย ปัจจุบันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุ้งพยอม รับเลี้ยงเด็กอายุ ตั้งแต่ 2 ขวบ ถึง 5 ขวบ
มีเด็ก 82 คน มีครูพี่เลี้ยง 4 คน แม่ครัว 1 คน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุ้งพยอมเริ่ม
เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2527 โดยอาศัยศาลาวัดโพธิ์บัลลังก์อยู่ มีเด็กจำนวน
10 คน ครูขนิษฐาและครูจันทนา เป็นสองคนแรกที่อยู่มาตั้งแต่เปิดศูนย์ฯ ใน ปี พ.ศ.2537 กรมพัฒนาชุมชนได้ก่อสร้างอาคารถาวรให้ จากนั้น ปี พ.ศ 2542 ถ่ายโอนศูนย์ฯให้องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งพยอม แต่สิ่งที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
แห่งนี้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องไม่เปลี่ยนแปลงคือการประสานงานกับเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข และผู้ปกครองในการดูแลตรวจสุขภา้พเด็ก

โดย พเยาว์ อิศรพันธุ์