Untitled Document
พัฒนาการทารกในครรภ์ (รูปถ่ายจาก Jeorgia Department of Human Resource Division of Public Health)

อายุครรภ์ 2 สัปดาห์

- การปฏิสนธิหมายถึงการที่ไข่ของแม่ผสมกับเชื้ออสุจิของพ่อ\r\n- ไข่ที่ปฏิสนธิจะแบ่งตัวและพัฒนาภายในวันแรก\r\n- 2-3 วันต่อมาไข่ที่ปฏิสนธิจะเคลื่อนลงมาที่ผนังมดลูก\r\n- 8 วันหลังจากปฏิสนธิ จะแบ่งตัวได้เป็นหลายร้อยเซล และติดอยู่ที่ผนังมดลูกโดยมีการแบ่งตัวอย่างรวดเร็ว

อายุครรภ์ 4 สัปดาห์

- เราเรียกไข่ที่ปฏิสนธิและมีการแบ่งตัวเพิ่มจำนวนเซลอย่างมากว่าตัวอ่อน (Embryo)\r\n- ยังมีขนาดเล็กมากประมาณ 1 ใน 100 ถึง 4 ใน 100 ของนิ้ว (inch)\r\n- ตัวอ่อน (Embryo) จะมีการแบ่งตัวและพัฒนาอย่างรวดเร็วในช่วงนี้ 

อายุครรภ์ 6 สัปดาห์

- ตัวอ่อน (Embryo) จะมีขนาด 1/4 นิ้ว และเริ่มพัฒนาในส่วนที่เป็นหัวและลำตัว\r\n- ส่วนที่จะพัฒนาไปเป็นส่วนของแขนและขา เรียกว่า Limb bud เริ่มปรากฎให้เห็น\r\n- เริ่มมีเส้นเลือดและมีการปั๊มเลือด ซึ่งต่อไปจะพัฒนาไปเป็นระบบหัวใจและหลอดเลือด\r\n- เริ่มมีร่องยาวไล่ลงไปถึงหลัง ซึ่งต่อไปจะพัฒนาไปเป็นสมองและระบบประสาท\r\n

อายุครรภ์ 8 สัปดาห์

- ตัวอ่อนยาวประมาณ 1/2 นิ้ว \r\n- หัวใจแบ่งเป็น 4 ห้อง\r\n- เริ่มมีการพัฒนาของนิ้วมือและนิ้วเท้า\r\n- การทำงานของระบบประสาท ยังเป็นลักษณะของ Reflex Activity\r\n- เริ่มมีการพัฒนาของอวัยวะต่างๆ ได้แก่ ตา หู ขากรรไกร ปอด กระเพาะอาหาร ลำไส้ และตับ\r\n

อายุครรภ์ 10 สัปดาห์

- ตัวอ่อนยาวประมาณ 1 - 1.2 นิ้ว โดยส่วนหัวยาวประมาณครึ่งหนึ่งของความยาวทั้งหมด หนักประมาณ 10 กรัม\r\n- เริ่มมีการพัฒนาของอวัยวะต่างๆที่สำคัญ แต่ยังไม่สมบูรณ์\r\n- เริ่มเห็นโครงสร้างของอวัยวะที่จะพัฒนาต่อไปเป็น ตา หู แขน และ ขา\r\n- เริ่มมีการพัฒนาของระบบโครงสร้างและกล้ามเนื้อ  ระบบประสาทมีการตอบสนองมากขึ้น

อายุครรภ์ 14 สัปดาห์

- ความยาวประมาณ 3.5 นิ้ว น้ำหนักประมาณ 45 กรัม\r\n- สามารถที่จะกลืนน้ำคร่ำ  ไตสามารถที่จะสร้างปัสสาวะ และไขกระดูกสามารถที่จะสร้างเม็ดเลือดได้\r\n- กล้ามเนื้อและข้อพัฒนาจนสามารถที่จะเคลื่อนไหวได้มากขึ้น\r\n- มีหนังตาและสันจมูก\r\n- มีการพัฒนาของอวัยวะเพศภายนอก

อายุครรภ์ 12 สัปดาห์

- ทารกในครรภ์ยาวประมาณ 2 นิ้ว หนักประมาณ 15 กรัม\r\n- มีการพัฒนาของอวัยวะต่างๆที่สำคัญเกือบหมด แต่ยังไม่สมบูรณ์ และเปลี่ยนมาเรียกว่าทารกในครรภ์ (Fetus) แทนตัวอ่อน (Embryo)\r\n- นิ้วเท้าและนิ้วมือแยกออกจากกันและมีการพัฒนาของเล็บ\r\n- มีการพัฒนาของผม แต่ยังมองไม่เห็นเส้นผม\r\n- ทารกในครรภ์เริ่มมีการเคลื่อนไหว แต่เนื่องจากมีขนาดเล็กมาก แม่ยังไม่รู้สึกถึงการเคลื่อนไหว\r\n- ถ้าใช้เครื่องมือติดตามการเต้นของหัวใจ จะพบว่ามีการเต้นของหัวใจแล้ว\r\n- อวัยวะภายนอกปรากฎให้เห็นหมดแล้วในช่วงนี้\r\n- มีการพัฒนาของกล้ามเนื้ออย่างต่อเนื่อง

อายุครรภ์ 16 สัปดาห์

- ยาวประมาณ 4.5 นิ้ว หนักประมาณ 125 กรัม\r\n- หัวสามารถตั้งตรงได้  ยกแขนขาได้ การเคลื่อนไหวมีการประสานงานกัน (Coordinate)\r\n- ผิวหนังบางและใส  เริ่มมีเส้นผมบางๆเล็กๆที่หนังศีรษะ

อายุครรภ์ 18 สัปดาห์

- ยาวประมาณ 5.5 นิ้ว หนักประมาณ 215 กรัม\r\n- ผิวหนังบางใสสีชมพู  เห็นใบหูได้อย่าชัดเจน\r\n- อวัยวะภายนอก และใบหน้าสามารถเห็นได้อย่างชัดเจน\r\n- ทารกในครรภ์สามารถที่จะกำมือ และมีการเคลื่อนไหวของปาก\r\n- มีการพัฒนาของเล็บจนเห็นชัดขึ้น สามารถที่จะเต๊ะขาออกไปจนมารดาสามารถรู้สึกได้\r\n

อายุครรภ์ 20 สัปดาห์

- ยาวประมาณ 6.2  นิ้ว หนักประมาณ 350 กรัม\r\n- อวัยวะทุกส่วนได้พัฒนาจนครบ และอยู่ในช่วงของการเพิ่มขนาด\r\n- ผิวหนังย่น สีชมพูถึงแดง เนื่องจากผิวบางและใกล้กับเส้นเลือด\r\n- เริ่มมีไขที่ช่วยปกป้องผิวหนังที่เรียกว่า Vernix\r\n- มีการเคลื่อนไหวของระบบทางเดินหายใจ แต่การทำงานของปอดยังไม่สมบูรณ์ และยังไม่สามารถอยู่รอดได้ภายนอกมดลูก\r\n- ช่วงนี้แม่สามารถที่จะรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวของลูก\r\n- ถ้าทำอุลตราซาวด์สามารถบอกเพศของทารกในครรภ์ได้

อายุครรภ์ 22 สัปดาห์

- ยาวประมาณ 7.5 นิ้ว หนักประมาณ 450 กรัม\r\n- เห็นลายมือและลายเท้า  และผมและขนบางๆตามตัว\r\n- มีการเคลื่อนไหวมากขึ้น บางครั้งดูดนิ้วหัวแม่มือ\r\n- สมองมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว\r\n- เสียงหัวใจฟังได้อย่างชัดเจน  และไตเริ่มทำงาน\r\n- ถ้าคลอดในช่วง 23 สัปดาห์ โดยได้รับการดูแลใน New Born Intensive Care Unit (NICU)  ที่ดี ร้อยละ 31 สามารถอยู่รอดได้แต่จะมีปัญหาสุขภาพเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่จากกลุ่มโรคเรื้อรังต่างๆ\r\n

อายุครรภ์ 24 สัปดาห์

- ยาวประมาณ 8.2  นิ้ว หนักประมาณ 570 กรัม\r\n- กระดูกอ่อนของใบหูพัฒนาจนสามารถนำเสียงเข้ารูหูได้ดี ทารกสามารถที่จะได้ยินเสียงหายใจหรือเสียงหัวใจเต้นของแม่\r\n- เริ่มมีการพัฒนาชั้นไขมันใต้ผิวหนัง  ทำให้ช่วยเพิ่มน้ำหนักของทารกในครรภ์\r\n- การทำงานของปอดพัฒนามากขึ้น\r\n- ถ้าคลอดในช่วง 25 สัปดาห์ โดยได้รับการดูแลใน NICU ที่ดี ร้อยละ 68 สามารถอยู่รอดได้แต่จะมีปัญหาสุขภาพเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่จากกลุ่มโรคเรื้อรังต่างๆ\r\n

อายุครรภ์ 26 สัปดาห์

- ยาวประมาณ 9 นิ้ว หนักประมาณ 900 กรัม\r\n- เด็กสามารถตอบเสียงที่มาจากภายในและภายนอกมดลูก\r\n- มีการเคลื่อนไหวมากขึ้น และปอดมีการพัฒนามากขึ้น\r\n- เด็กมีช่วงของการตื่นและการหลับ\r\n- ผิวหนังย่นเล็กน้อย\r\n- ถ้าคลอดในช่วง 27 สัปดาห์ โดยได้รับการดูแลใน NICU ที่ดี ร้อยละ 87 สามารถอยู่รอดได้แต่จะมีปัญหาสุขภาพเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่จากกลุ่มโรคเรื้อรังต่างๆ\r\n

อายุครรภ์ 28 สัปดาห์

- ยาวประมาณ 10 นิ้ว หนักประมาณ 1000 กรัม\r\n- มีการเคลื่อนไหวของปากและริมฝีปากมากขึ้น\r\n- สามารถเปิดตาได้บางส่วนและตอบสนองต่อแสงได้\r\n- ถ้าคลอดในช่วง 28 สัปดาห์ โดยได้รับการดูแลใน NICU ที่ดี มากกว่าร้อยละ 90 สามารถอยู่รอดได้แต่บางคนจะมีปัญหาสุขภาพเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่จากกลุ่มโรคเรื้อรังต่างๆ\r\n

อายุครรภ์ 30 สัปดาห์

- ยาวประมาณ 10.5 นิ้ว หนักประมาณ 1,350 กรัม\r\n-  ปอดพัฒนาสามารถที่หายใจได้แต่ยังต้องได้รับการช่วยเหลือ\r\n-  ทารกในครรภ์สามารถที่จะเปิดและปิดตาได้ ดูดนิ่วหัวแม่มือ, ร้อง และตอบสนองต่อเสียงได้\r\n-  ผิวหนังเรียบขึ้น\r\n-  สมองสามารถควบคุมจังหวะการหายใจและอุณหภูมิกาย\r\n- เด็กส่วนใหญ่ถ้าเกิดในช่วงนี้มักจะรอดชีวิตแต่ยังต้องได้รับการช่วยเหลือด้านการหายใจอยู่ 

อายุครรภ์ 32 สัปดาห์

- ยาวประมาณ 11 นิ้ว หนักประมาณ 1,800 กรัม\r\n- การติดต่อและการประสานงานของระบบประสาทกับสมองพัฒนาได้มากขึ้น\r\n- การพัฒนาของทารกในครรภ์ในช่วงนี้ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มเชิงขนาด\r\n- ถ้าคลอดช่วงนี้ สามารถอยู่รอดได้\r\n\r\n

อายุครรภ์ 34 สัปดาห์

- ยาวประมาณ 12 นิ้ว หนักประมาณ 2,045 กรัม\r\n- ใบหูสามารถที่คงรูปอยู่ได้ \r\n- เปิดตาเวลาตื่น และหลับตาเวลาหลับ\r\n- ถ้าคลอดช่วงนี้ สามารถอยู่รอดได้\r\n\r\n

อายุครรภ์ 36 สัปดาห์

- ยาวประมาณ 12.5 นิ้ว หนักประมาณ 2,500 กรัม\r\n- เส้นผมบนหนังศีรษะเหมือนเส้นไหม\r\n- กล้ามเนื้อมีกำลังมากขึ้นสามารถที่หันคอยกศีรษะได้\r\n- ถ้าคลอดช่วงนี้ สามารถอยู่รอดได้\r\n\r\n

อายุครรภ์ 38 สัปดาห์

- ยาวประมาณ 13 นิ้ว หนักประมาณ 2,950 กรัม\r\n- ปอดพัฒนาสมบูรณ์เด็มที่\r\n- สามารถกำมือได้แน่น\r\n- ทารกสามารถหันเข้าหาแสงได้\r\n- ถ้าคลอดช่วงนี้ สามารถอยู่รอดได้\r\n

อายุครรภ์ 40 สัปดาห์

- ยาวประมาณ 14 นิ้ว หนักประมาณ 3,180 กรัม\r\n- ถ้าคลอดตอนนี้ เด็กทารกมี Reflex ฺBehavior มากถึง 70 ชนิด  ซึ่งเเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติที่จำเป็นสำหรับการอยู่รอด\r\n- เด็กพร้อมที่จะคลอดเป็นทารกที่สมบูรณ์ขณะนี้\r\n\r\n